Başvuru İçin İstenen Belgeler

1 Yerleşilen yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği. (E-devlet veya ÖSYM'den alınabilir.)
2 Öğrenci Belgesi. (E-devlet üzerinden alınabilir.)
3 Ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler, öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan aldığı onaylı not dökümü/transkript belgesi.
4 Nüfus cüzdanının arkalı ve önlü fotokopisi.
5 Son 6 ayda çekilmiş olan vesikalık fotoğraf.
6 Aday, şehit veya gazi çocuğu ise bu durumu gösterir nitelikte belge. (E-devletten alınabilir.)
7 Aileden biri iş kazası ve/veya meslek hastalığı geçirdiyse bunu gösterir nitelikte belge. (E-devletten alınabilir.)
8 Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgesi. (E-devletten alınabilir.)
9 Tüm aile fertlerinin gösterildiği Nüfus Kayıt Örneği belgesi. (E-devletten alınabilir.)
10 Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi. (E-devletten alınabilir.) (Nüfus Kayıt Örneği’nin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)
11 Ailenin mali durumunu gösteren belgeler
12 Çalışan anne ve baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar E-devletten alabilir.)
13 Serbest çalışan anne / baba için; son yılları gösteren Gelir Vergisi Beyannamesi / Kurumlar Vergisi Beyannamesi Dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
14 Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (E-devletten alınabilir.)
15 Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne / baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.
16 Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi E-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
17 Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne / baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (E-devlette bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı sayfasından alınabilir.)
18 Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (E-devletten alınmalıdır.) Anne / baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (E-devletten alınmalıdır.)
19 Anne ve baba adına araç varsa, Araç Kayıt Belgesi; yoksa e-devletten isim görünecek şekilde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (E-devletten alınmalıdır.) Not: Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa ve bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden birini veya birden fazlasını sağlıyorsa belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekir.
20 Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği.
21 Engelli adaylar için engel durumunu gösterir resmi belge.
*** E-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.