Aday Olamayacak Öğrenciler

1 Vakıf ve özel üniversitelerde tam (%100) burslu olmayan öğrenciler.
2 Ön lisans programı öğrencileri.
3 Açık öğretim öğrencileri.
4 Uzaktan öğretim öğrencileri.
5 Yabancı uyruklu öğrenciler.
6 Bir yüksek öğretim kurumundan mezun olup aynı düzeyde ikinci kez okuyan öğrenciler.
7 Burs Başvuru Formu’nu eksik tamamlayan öğrenciler.
8 Burs Başvuru Formu’na ek olarak istenen imzalı Taahhüt ve KVKK Metni eksik olan öğrenciler.