Başvuru Koşulları

1 T.C. Vatandaşı olmak.
2 Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
3 Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak.
4 Başka bir kamu ve/veya özel kurumdan burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim kredisi ve burs alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
5 Tıp Fakültesinde lisans düzeyinde eğitim görüyor olmak.
6 Ara sınıflar için: Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olmak.
7 1’den fazla başarısız dersi bulunmamak.