Aday Bilgilendirme Süreci

1 Kayıt esnasında e-posta adresine gelecek olan aktivasyon maili ile kayıt onayı yapılacaktır.
2 TİSK MCV bursiyeri olarak burs alımı öncesinde ve burs almaya başlandıktan sonra e-posta ve cep telefonu yoluyla aday ile iletişime geçilecektir. Bu sebeple geçerli bir e-posta adresi ve cep telefonu numarasıyla kayıt olunması gereklidir.
3 Sisteme yüklenmesi istenen dokümanlarda eksik olması halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Değerlendirme Süreci

1 TİSK MCV Tıp Bursları Komisyonu, Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği üyelerden oluşmaktadır.
2 Başvuru süresi sonunda komisyon tarafından ön değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme sonrası mülakata davet edilecek adaylara e-posta ve/veya SMS ile bildirim yapılacaktır.
3 Mülakat süreci tamamlandığında burs için uygun görülen aday listesi Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır. Burs hakkı onaylanan öğrencilere bilgi verilecektir.
4 TİSK MCV Yarının Sağlıkçıları Bursu'nu almaya hak kazanan öğrenciler, e-posta ve telefon ile bildirim yapıldıktan sonra belirtilen süre içerisinde yanıt vermediği takdirde burs alma hakkını kaybedecektir.
5 Burs almaya hak kazanan öğrenciye KYK haricinde bir başka kurumdan burs çıkması durumunda, diğer burs iptal ettirilmelidir. Aksi takdirde TİSK MCV Bursu iptal edilecektir.
6 Burs kazanan öğrenciler kendilerine belirtilen bankadan bir hesap açarak Vakfımız'a bildirir. Burs ödemeleri bu hesaba yapılır.
7 Burs kazananlara Eylül ayı için geçerli olacak şekilde ilk ödeme yapılacaktır.
8 Burslar, Eylül – Haziran ayları için (10 ay) ödenecektir. Diğer aylar için ödeme yapılmayacaktır.
9 Süreç sonunda elenen adaylara e-posta ve/veya SMS ile bildirim yapılacaktır.
10 TİSK MCV’den gelecek e-posta ve/veya SMS bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmayacaktır.